Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Op 11 december 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie (wetsvoorstel 34.231). Met dit wetsvoorstel – dat al in 2015 werd ingediend – wordt beoogd om de duur van de partneralimentatie terug te brengen van twaalf jaar naar maximaal vijf jaar.

De huidige maximale duur voor partneralimentatie is 12 jaar. Duurde het huwelijk niet langer dan vijf jaar en zijn er geen kinderen geboren. Dan is de termijn voor de partneralimentatie gelijk aan de duur van de huwelijkse periode. Deze wettelijke termijnen gelden ook bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

In de nieuwe wet wordt de maximale termijn van 12 jaar wordt teruggebracht naar vijf jaar. Zodra de nieuwe wet van kracht is, moet aan een minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie betaald worden, met een maximum van vijf jaar. Ter voorbeeld: bent u 4 jaar getrouwd geweest en u heeft geen kinderen, dan duurt volgens de nieuwe wet de alimentatieverplichting 2 jaar.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:

  1. als het jongste kind onder de 12 jaar is dan duurt de verplichting door tot het bereiken van de 12-jarige leeftijd;
  2. als de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en het huwelijk heeft in ieder geval 15 jaar geduurd, dan is er recht op 10 jaar partneralimentatie. Bedoeling is dat deze uitzondering vervalt 7 jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet;
  3. als het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar na de echtscheiding recht op AOW, duurt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd;
  4. het bereiken van de AOW-leeftijd betekent niet automatisch het einde van de onderhoudsverplichting;
  5. afspraken over partneralimentatie kunnen niet rechtsgeldig in huwelijkse voorwaarden worden opgenomen.

De duur van het huwelijk wordt berekend over de periode vanaf de datum huwelijk tot aan de datum indiening verzoekschrift echtscheiding (en dus niet tot aan de datum inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand).

De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020.

Er is geen overgangsbepaling. De datum indiening van het verzoekschrift echtscheiding is bepalend voor de toepassing van de oude (huidige) wettelijke bepalingen, dan wel – bij indiening na (vooralsnog) 1 januari 2020 – de nieuwe regeling.