Scheiden in 1 dag

“Snel en zonder de emotionele kant uit het oog te verliezen”

Zodra u en uw partner samen hebben besloten te gaan scheiden en de intentie hebben er in goed overleg uit te komen, is het belangrijk om de gevolgen goed en als dat kan, snel te regelen. Wij bieden naast de reguliere diensten ook de mogelijkheid om in 1 dag te scheiden.

Na het kennismakingsgesprek vragen wij aan partijen een vragenlijst in te vullen en deze met de benodigde documenten aan ons te leveren. Het is van groot belang dat op de Scheidingdag de stukken compleet zijn en dat alles is aangeleverd. Daarom kiezen wij ervoor om op voorhand met partijen een inventarisatie afspraak te maken. Want komen er tijdens de Scheidingdag nieuwe dingen boven tafel, dan is de kans aanwezig dat de scheiding niet meer in één dag kan worden geregeld.

Op de Scheidingdag zelf wordt de hele scheiding besproken en als partijen het eens zijn worden de afspraken direct vastgelegd. Aan het einde van de dag worden de gemaakte afspraken opgenomen in het convenant en  ouderschapsplan. Staat u allebei achter de inhoud en zijn de gemaakte afspraken helder, dan worden de stukken door partijen getekend. Opgemerkt dient te worden dat dit geen verplichting is en dat de scheiding op ander tijdstip ook afgerond mag worden.

Door het ingang zetten van de juridische afwikkeling beëindigen we de Scheidingsdag.

Voordelen

 • Neutraal en deskundig
 • Oog voor de emotie
 • Goedkoper dan een advocaat
 • All-in –tarief, ook als er meer tijd nodig is

.

 • Mediation en financieel advies; het beste van 2 werelden
 • Oplossings- en toekomstgericht
 • Voorkomt een vechtscheiding

Voor wie

 • Particulieren
 • Gehuwden en Samenwonenden
 • Ondernemers
 • U wilt samen met een onafhankelijke adviseur om de tafel zitten
 • U wilt uitvoerbare afspraken
 • U wilt het hele proces een expert

Inbegrepen

 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Afspraken aan huis of op locatie
 • Eén aanspreekpunt
 • Opgesteld ouderschapsplan
 • Opgesteld convenant
 • Alimentatie berekening
 • Mediation en financieel advies
 • Juridisch en fiscaal advies
 • Berekening Netto Besteedbaar Inkomen na scheiding
 • Afwikkeling rechtbank
 • Inschrijving bij de burgerlijke stand

All-in-tarief: vanaf € 975 pp*      

( incl. btw, advocaat, griffie en  rechtbankkosten )
(*vastgesteld tijdens kennismakingsgesprek )

Neem contact op

Onze werkwijze

1

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek maken jullie kennis met de bemiddelaar. Jullie verwachtingen worden besproken en we gaan in op jullie situatie. De bemiddelaar geeft aan wat er van jullie gedurende het proces wordt veracht en wat jullie precies van de hem kunnen verwachten.
Uiteraard hebben jullie ook de mogelijkheid om vragen te stellen en horen jullie aan het eind van het gesprek wat de kosten zijn.
2

Inventarisatie

In het inventarisatie gesprek komt alles uitvoering aan bod. We bespreken waarover afspraken gemaakt moeten worden en waar jullie zelf graag afspraken over willen maken.
3

Scheidingdag

Op de scheiding dag bespreken we uw hele scheiding. Alle te regelen gevolgen van de scheiding komen aan bod, maar ook wordt er stilgestaan bij de onderliggende belangen die er spelen. Zo komen jullie onder de begeleiding van onze deskundige tot gezamenlijke en uitvoerbare afspraken. Om jullie afspraken definitief vorm te geven worden deze op het einde van de dag in een overeenkomst vastgelegd.
4

Juridische afwikkeling

Als alle documenten ondertekend zijn, wordt door onze jurist de juridische procedure in werking gezet. Het gezamenlijke verzoekschrift wordt bij de rechtbank ingediend en na het afgeven van de beschikking wordt de scheiding ingeschreven in het register van burgerlijke stand. Dat is het moment dat uw scheiding definitief is. Samenwoners volgen een ander traject.
5

Nazorg

Na het definitief maken van de scheiding, kunnen er nog zaken zijn waarover vragen zijn. Ook dan kunt u contact opnemen met uw bemiddelaar voor aanvullende adviezen.

Direct een kosteloze en vrijblijvende kennismakingsgesprek inplannen? Neem contact op