Gemeenschap van Goederen/Geregistreerd partnerschap

 

1) Gehuwd in Wettelijke Gemeenschap van Goederen

(Artikel 1:94 lid 1 BW); als partners in het huwelijk zijn getreden zonder het maken van afspraken (huwelijkse voorwaarden) houdt dat in dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn behoudens specifiek privévermogen: verknochte goederen, vermogen verkregen onder een uitsluitingsclausule en opgebouwde pensioenrechten waarop de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing is.

 

2) Geregistreerd partnerschap

Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde als bij het huwelijk. Als geen afspraken (partnerschapsvoorwaarden) zijn gemaakt, ontstaat de wettelijke gemeenschap van goederen. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is van toepassing.

Met ingang van de gewijzigde wet per 1 januari 2018, ontstaat bij het aangaan van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap een beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die de echtgenoten voor het aangaan van het huwelijk al hadden blijven privé. Alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen worden gemeenschappelijk en dienen in geval van een echtscheiding te worden verdeeld.