Begeleid Scheiden

“Het gehele scheidingstraject een onafhankelijke adviseur”

Als u denkt “my way or the highway”, dan adviseren wij u om een advocaat te zoeken die voor u gaat procederen. Wanneer u zelf wilt meepraten over de toekomst en de beslissing daarover niet aan een rechter wilt  overlaten, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Onze onafhankelijke en onpartijdige scheidingsmediator zal jullie neutraal informeren over hoe de scheiding zal uitpakken op basis van de wettelijke normen en maatstaven. Ook worden jullie geïnformeerd over hoe jullie je doelen kunnen bereiken (zoals het kunnen blijven wonen in de koopwoning) en krijgen jullie concrete adviezen omtrent financiële zaken ( pensioen, verzekeringen en het besteedbaar inkomen na de scheiding ).

De mediator voorziet jullie van de juiste juridische en financiële informatie. Daarmee proberen jullie in de bemiddelingssessies, onder zijn begeleiding tot een overeenstemming te komen. Wel moeten jullie goed beseffen dat het succes van een bemiddeling geheel afhankelijk is van jullie bereidheid om te denken in oplossingen.

Nadat jullie overeenstemming hebben bereikt, stelt de mediator het ouderschapsplan en convenant op. Na ondertekening zullen wij het verzoek tot echtscheiding laten indienen bij de rechtbank. Dit is een schriftelijke procedure, jullie hoeven zelf niet bij de rechtbank te verschijnen. Deze rechtbankprocedure is niet van toepassing voor scheidende samenwoners of bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken.

Voordelen

 • Neutraal en deskundig
 • Oog voor de emotie
 • Goedkoper dan een advocaat
 • All-in –tarief, ook als er meer tijd nodig is

.

 • Mediation en financieel advies; het beste van 2 werelden
 • Oplossings- en toekomstgericht
 • Voorkomt een vechtscheiding

Voor wie?

 • Particulieren
 • Gehuwden en Samenwonenden
 • Ondernemers
 • U wilt samen met een onafhankelijke adviseur om de tafel zitten
 • U wilt uitvoerbare afspraken
 • U wilt het hele proces een expert

Inbegrepen

 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Afspraken aan huis of op locatie
 • Eén aanspreekpunt
 • Opgesteld ouderschapsplan
 • Opgesteld convenant
 • Alimentatie berekening
 • Mediation en financieel advies
 • Juridisch en fiscaal advies
 • Berekening Netto Besteedbaar Inkomen na scheiding
 • Afwikkeling rechtbank
 • Inschrijving bij de burgerlijke stand

All-in-tarief: vanaf € 1.175 pp*      

( incl. btw, advocaat, griffie en  rechtbankkosten )
(*vastgesteld tijdens kennismakingsgesprek )

Neem contact op

Onze werkwijze

1

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek maken jullie kennis met de bemiddelaar. Jullie verwachtingen worden besproken en we gaan in op jullie situatie. De bemiddelaar geeft aan wat er van jullie gedurende het proces wordt veracht en wat jullie precies van de hem kunnen verwachten. Uiteraard hebben jullie ook de mogelijkheid om vragen te stellen en horen jullie aan het eind van het gesprek wat de kosten zijn.
2

Inventarisatie

Tijdens het tweede gesprek worden alle dingen geïnventariseerd die voor jullie van toepassing zijn. We verzamelen de benodigde gegevens en bespreken waarover afspraken gemaakt moeten worden en waar jullie zelf graag afspraken over maken?
3

Vervolgafspraken

In de gesprekken hierna wordt er verder ingaan op de onderwerpen als het ouderschapsplan,
partner- en kinderalimentatie, verdeling van het vermogen, mogelijkheden woning en hypotheek, pensioenen en fiscale en financiële zaken. Waar nodig zal er per onderdeel een
uitwerking worden gemaakt. Jullie bepalen het tempo en samen bekijken we hoeveel gesprekken er nodig zijn.
4

Vastlegging in ouderschapsplan en convenant

Als jullie overeenstemming hebben over de gemaakte afspraken, worden ze opgenomen in het concept echtscheidingsconvenant en het daarbij behorende ouderschapsplan. Pas na goedkeuring door beide partijen, wordt het definitief gemaakt.
5

Juridische afhandeling

Als alle documenten ondertekend zijn, wordt door onze jurist de juridische procedure in werking gezet. Het gezamenlijke verzoekschrift wordt bij de rechtbank ingediend en na het
afgeven van de beschikking wordt de scheiding ingeschreven in het register van burgerlijke
stand.
6

Nazorg

Na het definitief maken van de scheiding, kunnen er nog zaken zijn waarover vragen zijn. Ook dan kunt u contact opnemen met uw bemiddelaar voor aanvullende adviezen.

Direct een kosteloze en vrijblijvende kennismakingsgesprek inplannen? Neem contact op