COOKIE VERKLARING

1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
A. Cookies
De Mediationshop gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Om uw privacy te beschermen wordt geen gebruikt gemaakt van tracking cookies. De mededeling in deze cookie verklaring informeert u in de zin van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
De Mediationshop gebruikt twee verschillende soorten cookies op haar website:
Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverlener Google Analytics.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

2. COOKIE OVERZICHT
A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
De website van De Mediationshop maakt gebruik van verschillende soorten cookies
die zijn weergegeven in onderstaande tabel.
De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van De Mediationshop door de browser op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B. Cookie tabel
Cookienaam Type Functie Bewaartermijn
_ga
_gat Analytisch Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics.
De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken worden verstuurd om gegevens door te geven. 2 jaar
10 minuten
_Apisid
_Consent
_Hsid
_Nid
_Sapisid
_Sid
_Sidcc
_ssid Analytisch
en
Functioneel
Dit zijn cookies geplaatst door Google om in het geval u besluit te reageren onder onze nieuwsberichten, u te onderscheiden van bots en andere geautomatiseerde systemen. Dit vindt plaats door het aanvinken van het vakje: ik ben geen robot. reCaptcha is een dienst van Google. U kunt de privacyvoorwaarden van deze dienst doornemen door op Privacy – Voorwaarden (onder het reCaptcha logo) te klikken. 2 jaar
20 jaar
2 jaar
6 maanden
2 jaar
2 jaar
2 maanden
2 jaar

_cookieconsent Functioneel Met deze cookie zorgt de server van <www.naam.nl> ervoor dat wordt onthouden dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies op onze website. 1 jaar
_marble_cms Functioneel Deze cookie wordt geplaatst door Marble Systems. Het stelt <firmanaam> instaat om de website te beheren en aan te passen via het Content Management Systeem. Einde sessie

3. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN
A. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing
Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor De Mediationshop niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookie verklaring is 1.0, opgesteld in 2020.

4. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A.Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.
Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van De Mediationshop hebben, stuur dan een verzoek naar info@demediationshop.nl
De Mediationshop wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt De Mediationshop u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
De Mediationshop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt De Mediationshop u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@demediationshop.nl

B.Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens