Arbeidsmediation

Deze vorm van bemiddeling kan toegepast worden bij alle soorten conflicten binnen een arbeidsrelatie.

Daarbij gaat het niet alleen om conflicten tussen een werkgever en een werknemer of tussen werknemers onderling, maar bijvoorbeeld ook om conflicten tussen leden van een maatschap of een ander samenwerkingsverband. Een mediation traject bij een arbeidsgeschil wordt meestal door de werkgever geïnitieerd. Maar ook een bedrijfsarts of een clausule in de arbeidsovereenkomst kan verwijzen naar mediation. Ook op basis van de “verwijzingscriteria” van rechters, wordt er steeds vaker gekozen voor mediation om een arbeidsconflict op te lossen.

Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben. Veelvoorkomende oorzaken zijn:

 • Langdurig of frequent ziekteverzuim
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden
 • Onduidelijke taken/verantwoordelijkheden
 • Veranderingen in de organisatie
 • Botsende ego’s
 • Gebrek aan waardering
 • Miscommunicatie in organisatie

Mediation is een effectief middel om de oorzaken boven tafel te krijgen en om vervolgens op basis daarvan tot een oplossing te komen. In een juridische procedure zullen die oorzaken veel minder snel aan de oppervlakte komen. Bovendien zal een rechterlijke uitspraak vaak bij teleurstelling bij een van de partijen leiden. Wil je dus samen werken aan een aanvaardbare oplossing dan is mediation aan te bevelen. Doordat bij mediation altijd een individueel intake gesprek plaatsvindt, worden de belangen van beide partijen vanaf het begin in voldoende mate gehoord en meegenomen in het vervolgtraject.

Wanneer de insteek is dat de arbeidsrelatie na een conflict in stand blijft, is het niet van belang dat er een “winnaar” uit het conflict komt, maar de partijen samen tot een oplossing komen. Mediation is, als partijen er zelf niet meer uitkomen, bij uitstek een geschikt middel om toch die oplossing te bewerkstelligen. Leidt het conflict tot beëindiging van de arbeidsrelatie, dan is het van belang dat de werknemer het vertrek goed verwerkt, de werkgever respectvol met de werknemer omgaat en op een voor beide partijen goede wijze afscheid van elkaar wordt genomen. Ook dan kan mediation een meerwaarde bieden.

Voordelen arbeidsmediation:

 • Oplossingsgerichte aanpak
 • Neutrale en onafhankelijke bemiddeling
 • Beide partijen individueel gehoord
 • Oorzaak conflict komt boven tafel
 • Bewaken machtsbalans werknemer / werkgever
 • Behoud van relatie in beider belang
 • Respectvol werkgeverschap
 • Voorkomt “modder” gooien

Voor wie

 • MKB bedrijven
 • Arbo diensten
 • Bedrijfsartsen
 • HR middelgrote bedrijven
 • Maatschappen
 • Samenwerkingsverbanden
 • Werknemers met een conflict

Inbegrepen

 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Op locatie naar keuze
 • Vastleggen van afspraken
 • Eventueel opgesteld VSO
 • Reiskosten mediator

Kosten

Wij bemiddelen op basis van een vast uurtarief, zodat u betaalt voor de daadwerkelijk benodigde inzet van de mediator. Het is gebruikelijk dat de kosten van mediation voor rekening van de werkgever komen, in overleg kan daarvan worden afgeweken.

Neem contact op

Direct een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? Neem contact op