Begeleid Scheiden

“Een gestructureerd scheidingstraject met onafhankelijke bemiddeling”

Wanneer je zelf wilt meepraten over de toekomst en de beslissing daarover niet aan een rechter wilt overlaten, dan ben je voor deskundige bemiddeling en begeleiding bij echtscheiding bij onze ervaren mediators aan het goede adres.

Een onafhankelijke en onpartijdige mediator kan je neutraal informeren over hoe de scheiding vorm gegeven kan worden op basis van de wettelijke normen en maatstaven. Je wordt uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden van jouw eigen wensen (zoals het kunnen blijven wonen in de koopwoning, ouderschapsplan) en je krijgt concrete adviezen omtrent financiële zaken (alimentatie, pensioen, en het besteedbaar inkomen na de scheiding ).

De mediator voorziet je van de juiste juridische en financiële informatie waarop je gezamenlijk beslissingen kunt nemen voor een duurzame toekomst. Wel moeten jullie beiden goed beseffen dat het succes van een bemiddeling geheel afhankelijk is van de bereidheid om met elkaar te denken in oplossingen. Nadat er overeenstemming met elkaar is bereikt, stelt de mediator het ouderschapsplan en de echtscheidingsconvenant op. Na ondertekening laten wij het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Voordelen

 • Neutrale en deskundige bemiddeling
 • Aandacht voor de emoties
 • Juridisch en financieel advies
 • Oplossings- en toekomstgericht
 • In het belang van de kinderen

Voor wie?

 • U wilt scheiden of uit elkaar
 • U wilt een onafhankelijke adviseur
 • U wilt uitvoerbare afspraken
 • U wilt een bemiddelaar voor het hele proces
 • U wilt duurzame oplossingen voor de toekomst

Inbegrepen

 • Gratis kennismakingsgesprek (max. 30 min.)
 • Afspraken op locatie
 • Eén aanspreekpunt voor gehele traject
 • Opgesteld ouderschapsplan
 • Opgesteld convenant
 • Afwikkeling rechtbank
 • Inschrijving bij de burgerlijke stand

Tarief     

Wij verlenen onze begeleiding tegen een vast uurtarief. Bij het (gratis) intakegesprek kan eventueel een vaste prijs voor hele traject worden afgesproken (mogelijk vanaf € 950,- pp ).

Neem contact op

Onze werkwijze

1

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek maken jullie kennis met de bemiddelaar. Jullie verwachtingen worden besproken en we gaan in op jullie situatie. De bemiddelaar geeft aan wat er van jullie gedurende het proces wordt veracht en wat jullie precies van de hem kunnen verwachten. Uiteraard hebben jullie ook de mogelijkheid om vragen te stellen en horen jullie aan het eind van het gesprek wat de kosten zijn.
2

Inventarisatie

Tijdens het tweede gesprek worden alle dingen geïnventariseerd die voor jullie van toepassing zijn. We verzamelen de benodigde gegevens en bespreken waarover afspraken gemaakt moeten worden en waar jullie zelf graag afspraken over maken?
3

Vervolgafspraken

In de gesprekken hierna wordt er verder ingaan op de onderwerpen als het ouderschapsplan,
partner- en kinderalimentatie, verdeling van het vermogen, mogelijkheden woning en hypotheek, pensioenen en fiscale en financiële zaken. Waar nodig zal er per onderdeel een
uitwerking worden gemaakt. Jullie bepalen het tempo en samen bekijken we hoeveel gesprekken er nodig zijn.
4

Vastlegging in ouderschapsplan en convenant

Als jullie overeenstemming hebben over de gemaakte afspraken, worden ze opgenomen in het concept echtscheidingsconvenant en het daarbij behorende ouderschapsplan. Pas na goedkeuring door beide partijen, wordt het definitief gemaakt.
5

Juridische afhandeling

Als alle documenten ondertekend zijn, wordt door onze jurist de juridische procedure in werking gezet. Het gezamenlijke verzoekschrift wordt bij de rechtbank ingediend en na het
afgeven van de beschikking wordt de scheiding ingeschreven in het register van burgerlijke
stand.
6

Nazorg

Na het definitief maken van de scheiding, kunnen er nog zaken zijn waarover vragen zijn. Ook dan kunt u contact opnemen met uw bemiddelaar voor aanvullende adviezen.

Direct een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? Neem contact op