Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een mediator als neutrale bemiddelingsdeskundige optreedt. Het uitgangspunt hierbij is dat partijen gezamenlijk, zonder gerechtelijke procedures, een oplossing vinden voor het conflict. Een mediator stimuleert en begeleidt u bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces.

” Kort gezegd is het doel van mediation dus het oplossen van conflicten. Daarbij stimuleert een mediator je om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Daarnaast is Mediation ook goedkoper, want de kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen. Echter blijft het succes van een bemiddeling geheel afhankelijk van jullie bereidheid om te denken in oplossingen.

 

Mediation bij beëindiging van de relatie

Bij echtscheiding of het verbreken van een samenleving kiezen veel mensen voor Mediation omdat ze weten dat ze elkaar weer tegen zullen komen. Zeker als er in een relatie kinderen zijn is dat onherroepelijk het geval. Je bent namelijk de rest van je leven via de kinderen verbonden en dan kun je maar beter zo goed mogelijk uit elkaar gaan. Mediation geeft hiervoor de beste mogelijkheden:

  • Jullie blijven met elkaar praten
  • De mediator maakt ruimte voor emoties, maar zorgt er ook voor dat die emoties niet ten koste gaan van de communicatie
  • De afspraken die jullie maken zijn gewenst bij beide partijen
  • Een onafhankelijke derde partij kan een hoop rust brengen.