Sinds de Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding (1 maart 2009) zijn partners die uit elkaar gaan en samen minderjarige kinderen hebben, verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het verplicht stellen van het ouderschapsplan zorgt ervoor dat ouders vroegtijdig met elkaar zullen nadenken over de wijze van opvoeding en verzorging van de kinderen na de scheiding. Door het maken van afspraken hierover zullen ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen en kunnen conflicten in de toekomst worden vermeden. In het ouderschapsplan dienen tenminste afspraken over de volgende onderwerpen te worden gemaakt:

  • Hoe worden de zorg- en opvoedingstaken verdeeld? Wat is de omgangsregeling?
  • Hoe worden de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen betaald?
  • Hoe informeren en raadplegen de ouders elkaar over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de kinderen.

Wijzigen van het ouderschapsplan

Als de situatie zich in de toekomst zodanig wijzigt dat het handhaven van de huidige alimentatie niet reëel is kunt u samen in onderling overleg een ander bedrag overeenkomen. Wij adviseren u dit schriftelijk met elkaar vast te leggen.

Kunt u het samen niet eens worden dan kunt u door ons kantoor een alimentatieberekening laten uitvoeren en afspreken de uitkomst te volgen. Wenst u dit niet dan kan de rechter een nieuwe alimentatie vaststellen. Het vonnis van de rechter is dwingend. Voor een procedure bij de rechtbank bent u verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat.