Ouderdomspensioen

Partners hebben over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’ ongeacht het of er huwelijkse voorwaarden zijn of niet. Het kan wel zo zijn dat in de huwelijk of partnervoorwaarden expliciet is afgesproken om het pensioen niet of anders te verevenen. Ongehuwd samenwonenden kunnen geen aanspraak maken uit hoofde van de Wet VPS. Echter kunnen zij wel voor een verrekening kiezen die gelijk is aan de WVPS. WVPS regelt de verevening van het ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

  • Afzien van pensioenverevening

Wanneer één of beide partners besluiten om af te zien van hun recht op de helft van het pensioen van de ander, dan biedt de wet die mogelijkheid, echter alleen wanneer hier absolute overeenstemming over is. De mogelijkheden die u dan samen heeft zijn als volgt:

  • Geen verevening

Ieder behoudt het alleenrecht op zijn of haar eigen ouderdomspensioen. Indien u wilt weten of het opgebouwde ouderdomspensioen van u en uw partner gelijkwaardig is, dan kunt u de contante waarde opvragen bij de pensioenuitvoerder(s).

  • Andere verdeling

U deelt wel maar hanteert een andere verdeling of periode, dan is vastgelegd in de wet.

  • Conversie

Het ouderdomspensioen wordt gesplitst, beide partners hebben daarna geen vordering op elkaars opgebouwde pensioen maar krijgen een zelfstandig recht op eigen pensioen, ter grootte van de helft van ouderdomspensioen van de ander dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Tevens wordt het ouderdomspensioen mogelijk opgehoogd met het nabestaandenpensioen. Conversie van het pensioen is echter niet bij iedere pensioenuitvoerder een mogelijkheid. Vraag dit dus na bij uw pensioenuitvoerder voordat u hieromtrent een definitieve keuze maakt.

Nabestaandenpensioen

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaande pensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vast gelegd in de Pensioen Wet. Bij opbouw van het nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen waarde, dus ook geen aanspraak en kan er een beroep gedaan worden op pensioenverweer. Er dient dan eerst een alternatieve voorziening te worden getroffen om het risico af te dekken dat een van de partners er ver op achteruit gaat als de (ex) partner na het huwelijk komt te overlijden.

Melding bij pensioenuitvoerder

Een echtscheiding moet u binnen twee jaar melden bij de pensioenuitvoerder. Melding kan alleen met het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Als u de echtscheiding niet binnen twee jaar meldt bij de pensioenuitvoerder krijgt u uw deel niet automatisch uitbetaald. U zult zich dan rechtstreeks moeten wenden tot uw ex-partner. Het recht gaat echter niet verloren maar het recht op een rechtstreekse aanspraak op pensioen wel.