Pensioenrechten ondernemers

Vaak bouwen ondernemers hun pensioenrechten op binnen de BV, ofwel in eigen beheer. De Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding, is ook op eigen beheer situaties van toepassing. Bij echtscheiding moeten deze pensioenrechten dus worden verdeeld, ongeacht of men binnen of buiten gemeenschap van goederen is gehuwd. Dit betekent dat de partner recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen alsmede bijzondere nabestaandenpensioen. Alleen als de huwelijkse voorwaarden of de echtscheidingsconvenant de werking van deze wet uitsluiten, komt aan de partner geen rechten op pensioen toe.

Afstorting van de verplichting

Er is jurisprudentie over dat de opgebouwde rechten van de gerechtigde tot de aanspraak op pensioen in principe afgestort moeten worden bij een externe pensioenverzekeraar. Aan deze verplichting kan alleen worden ontkomen als de liquide middelen in de BV ontbreken en er ook geen andere mogelijkheden zijn om liquide middelen vrij te maken, zonder de continuïteit van de BV in gevaar te brengen.