In geval van ongehuwd samenwonende is er omtrent hun samenlevingsverband in de wet niets geregeld en blijft ieder zijn/haar eigen vermogen houden en zijn in juridisch opzicht niets van elkaar als het gaat om partneralimentatie en ouderdomspensioenrechten. Wel kunnen er “eenvoudige gemeenschappen” zijn ontstaan, door bijvoorbeeld de gezamenlijke aankoop van een woning en inboedelgoederen.

Middels een samenlevingscontract kunnen partijen aangeven welke goederen en schulden wel gemeenschappelijk zijn. Voordat je iets kunt zeggen over wat de beëindiging van de samenleving voor je gaat betekenen. Is het belangrijk om naast de inhoud van het contract, na te gaan hoe jullie tijdens de samenleving om zijn gegaan met de financiën.

Ook bij samenwonen met contract is er geen recht op partneralimentatie. Alleen als in het samenlevingscontract staat beschreven dat er een recht is op partneralimentatie, dan kan die partneralimentatie worden afgedwongen.