Zonder testament geldt het wettelijk erfrecht. Indien U getrouwd bent is Uw partner degene die van U erft. Na en/of tijdens de scheiding wilt U dat mogelijk niet meer. In een testament staat wie er erft na Uw overlijden. U kunt in een testament een ontsnappingsclausule opnemen, waarin staat dat Uw partner niet als erfgenaam in aanmerking komt op het moment dat U in een procedure tot echtscheiding verwikkeld bent of niet meer samen woont. Het is dus van belang te controleren of deze clausule is opgenomen in uw testament. Is dit niet het geval, dan kunt U dat laten aanpassen door een notaris.

 

Afhandelen erfenis

Na de scheiding is het belangrijk om het testament goed door te nemen. Er is immers een nieuwe situatie waarin U andere erfgenamen op wilt nemen. Wanneer U kinderen heeft, wilt U mogelijk dat zij Uw erfgenamen worden. U kunt ook regelen wie de nalatenschap beheert en afhandelt op het moment dat uw kinderen minderjarig zijn. Regelt U dit niet, dan handelt Uw ex-partner de erfenis af voor Uw kinderen. U kunt daarnaast bepalen wanneer U de erfenis vrijgeeft aan de kinderen. Is dat op 18-jarige leeftijd of moeten ze nog wachten tot ze bijvoorbeeld 21 zijn?

 

Ex-partner uitsluiten van erfenis

In het testament kunt U ook regelen dat Uw ex-partner niet via de kinderen aanspraak kan maken op (een deel van) de erfenis. Wanneer U overlijdt en Uw kind de erfenis ontvangen, maar vervolgens overlijden, dan krijgt Uw ex-partner de erfenis van het overleden kind, inclusief Uw overgebleven erfenis. U kunt daarom in Uw testament een tweetrapsmaking op laten nemen: wanneer een van je kinderen overlijdt, gaat het overgebleven deel van Uw erfenis dan alsnog naar anderen. Wij kunnen u daarover verder informeren.