Co-ouderschap kan tevens fiscale voordelen met zich meebrengen. De belastingdienst merkt u aan als co-ouder indien een kind ten minste drie dagen per week bij de ene én ten minste drie dagen per week bij de andere ouder verblijft, of indien een kind wekelijks wisselend bij de andere ouder verblijft. De fiscale voordelen van co-ouderschap hebben wij voor u op een rijtje gezet:

 

KINDGEBONDEN BUDGET BIJ ÉÉN MINDERJARIG KIND

U heeft recht op kind gebonden budget indien u één of meer minderjarige kinderen heeft. Heeft u één minderjarig kind, dan kan alleen de ouder waar het kind staat ingeschreven de kinderbijslag aanvragen. Deze ouder ontvangt dan ook het kind gebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop.

 

KINDGEBONDEN BUDGET BIJ TWEE OF MEER MINDERJARIGE KINDEREN

Indien u twee of meer minderjarige kinderen heeft, kunt u beiden in aanmerking voor het kind gebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop. U dient dan ieder voor een kind apart kinderbijslag aan te vragen bij de SVB, of ieder ten minste een kind in te schrijven op uw eigen adres bij de burgerlijke stand.

 

INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting. Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet een kind ten minste zes maanden staan ingeschreven op uw woonadres. Tevens moet het kind per 1 januari jonger zijn dan twaalf jaar.

Co-ouders komen beiden in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, ongeacht waar een kind staat ingeschreven.

 

HUURTOESLAG

Indien u co-ouder bent, dan kunt u uw kind(eren) meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Ook indien uw kind(eren) bij uw ex-partner staan ingeschreven. U krijgt daarmee mogelijk een hogere huurtoeslag. Indien u geen co-ouder bent, dan kunt u uw kind(eren) alleen als medebewoner(s) opgeven als hij/zij ook bij u staat ingeschreven.

 

KINDEROPVANGTOESLAG

U komt als co-ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het eigen deel van de kosten. Als co-ouders kunt u samen met uw ex-partner kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per kind per maand krijgen. Indien de kinderopvangtoeslag op naam van uw ex-partner staat, dan kunt u voor uw deel van de kosten kinderopvangtoeslag aanvragen. Als deze toeslag op uw naam staat, dan geeft u uw deel van de opvanguren door aan de Belastingdienst.