Vermogensverdeling

Onder vermogensbestanddelen worden zowel bezittingen als schulden gerekend. U moet onder andere denken aan; de eigen woning, roerende goederen, spaargelden en effecten, spaarverzekeringen, auto’s, bedrijf en hypotheek.

Verdelen is alleen mogelijk als er sprake is van gemeenschappelijk eigendom. Het maakt hierbij niet uit of het eigendom gemeenschappelijk is geworden door een huwelijkse gemeenschap (de wettelijke gemeenschap van goederen of een beperkte gemeenschap door huwelijksvoorwaarden) of een gezamenlijke aankoop (eenvoudige gemeenschap). Het gemeenschappelijke eigendom moet bij scheiding verdeeld worden.

Als een van de partners op grond van de verdeling minder krijgt toebedeeld dan waar hij/zij recht heeft, wordt deze partner onderbedeeld. De andere partner wordt hiermee overbedeeld. In principe dienen de vermogensbestanddelen die tot de gemeenschap of het gezamenlijk eigendom behoren, gelijkwaardig te worden verdeeld. Wordt dit niet juist afgewikkeld dan kan de belastingdienst besluiten dat sprake is van een schenking. Over deze schenking moet dan schenkbelasting worden betaald.

 

Stappenplan verdeling:

Stap 1 Juridische vermogensverdeling, wie is voor welk deel eigenaar?

Stap 2 Werkelijke vermogensverdeling, wie krijgt het goed daadwerkelijk toegedeeld?

Stap 3 Over- en onderbedeling, het verschil tussen wat verkregen wordt en waar ieder recht op heeft.

 

Vergoedingsrechten

Vervolgens bestaan er nog vergoedingsrechten. Een vergoedingsrecht ontstaat op het moment dat de ene partner vanuit zijn niet te verrekenen privévermogen een bedrag voldoet ten gunste van het gezamenlijke vermogen of het privévermogen van de andere partner. Denk hierbij aan het meebetalen aan een verbouwing van een huis dat privé-eigendom is van de andere partner en geleverd is voor het huwelijk. Een vergoedingsrecht is soms nominaal en in andere gevallen deelt de investerende partner mee in waardestijgingen van het onderliggende goed. Een en ander hangt af van het moment van investeren en het goed waarin geïnvesteerd wordt.

Uw echtscheidingsbemiddelaar helpt u bij het vaststellen van het gemeenschappelijke vermogen. Hij maakt voor u een vermogensoverzicht en bespreekt met u de afwikkeling van de vermogensverdeling.