Samenleving beëindigen

“Anders in afwikkeling maar niet in emotie”

Wanneer je uit elkaar gaat terwijl je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner van elkaar bent, dan hoef je niet naar een rechter. Je kunt de gevolgen van het verbreken van de samenleving in onderling overleg regelen. Het goed opstellen en de vastlegging van de afspraken bij het uit elkaar gaan is van essentieel belang. Wij gebruiken hiervoor een vaststellingsovereenkomst wat je kunt vergelijken met een convenant.

Ouderschapsplan
Gaan jij en je partner uit elkaar en hebben jullie gezamenlijk het gezag over de minderjarige kinderen. Dan is het wettelijk verplicht om samen een ouderschapsplan opstellen. Het ouderschapsplan van samenwoners die gaan scheiden kan ook juridisch worden bekrachtigd. Het voordeel is dat de afspraak over kinderalimentatie rechtsgeldigheid heeft. Als de alimentatieplichtige niet betaalt kan de alimentatie gevorderd worden, zonder tussenkomst van een advocaat.

Scheiden met samenlevingscontract
Hierin zijn afspraken vastgelegd over de verdeling van de vaste lasten, het gebruik van bankrekeningen, de kosten voor het voorzien in elkaars levensonderhoud, de verdeling van bezittingen en schulden bij het verbreken van de samenleving.

Scheiden zonder samenlevingscontract
Wanneer er geen samenlevingscontract is, dan moet er eerst geïnventariseerd worden wat van wie is en moet men proberen met elkaar tot een oplossing te komen.

De verdeling van gezamenlijk opgebouwde bezittingen. Denk aan: de woning, gezamenlijke verzekeringen, vervoermiddelen, spaarrekeningen etc. vindt nagenoeg op dezelfde manier plaats als bij een echtscheiding. Schulden zijn alleen van jullie samen als jullie die schuld samen zijn aangegaan.

Voor de dienstverlening samenleving beëindigen kun je gebruik maken van de vorm die het beste bij u past.

Voordelen

  • Mediation en financieel advies; het beste van 2 werelden
  • Kosteloos kennismakingsgesprek
  • Eén aanspreekpunt, alles in één keer goed geregeld
  • Oplossings- en toekomstgericht
  • Voorkomt een vechtscheiding
  • Neutraal en deskundig
  • Oog voor de emotie
  • Goedkoper dan een advoacaat
  • Win-win voor de kinderen en voor jezelf
  • All-in –tarief, ook als er meer tijd nodig is
Neem contact op

Direct een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? Neem contact op