Bij een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, bent u als ouders wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Zodoende kunnen er later geen misverstanden ontstaan aangaande de opvoeding en verzorging van de kinderen. Ook bij samenwonende ouders met gezamenlijk gezag en stellen met geregistreerd partnerschap is een ouderschapsplan verplicht. Zorg voor een goed ingevuld ouderschapsplan met daarin goede afspraken, door begeleiding aan te vragen van een mediator.

Onderdelen ouderschapsplan
De volgende onderdelen moeten in ieder geval een ouderschapsplan worden vastgelegd:

Het ouderlijk gezag

U bent als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van uw minderjarige kinderen. Naast het gezag over het vermogen van uw kind, heeft u een rechten en plichten omtrent de verzorging en opvoeding. Bovendien bent u je verplicht de band van het kind en de andere ouder te bevorderen.

Woon- en verblijfplaats

De juiste omgangregeling kunt u bepalen zodra vastligt bij wie de kinderen gaan wonen. Komt er een bezoekregeling voor de kinderen waarbij ze om het weekend bij vader zijn? Of kiest u voor co-ouderschap en verdeelt u de taken voor de zorg en opvoeding? Bijvoorbeeld week om week bij moeder of vader. U kiest de omgangsregeling die het beste bij uw kinderen en uw situatie past. Het moet immers wel praktisch uitvoerbaar zijn zonder veel gedoe.

Contact ouder en kind

Hoe vindt het contact plaats na de scheiding plaats tussen het kind en u als ouders? Als het kind bij moeder is, moet het altijd contact kunnen opnemen met vader en andersom. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch, via e-mail of WhatsApp.

Contact tussen ouders

U en uw ex-partner hebben als ouders een informatie- en communicatieplicht omtrent alle zaken aangaande de kinderen naar elkaar. Bijvoorbeeld over schoolzaken of medische aangelegenheden. Hoe neemt u samen beslissingen? Soms is het beter even afspreken dan iets door de telefoon te bespreken. Simpele zaken kunnen vaak wel telefonisch of via e-mail.

Financiën

Kinderalimentatie is verplicht tot hun 21e levensjaar. U als ouders bent verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de kinderen. Let er wel op dat hier niet alle kosten onder vallen. Kosten voor een schoolkamp of een cadeautje voor een verjaardag van een vriendje vallen niet onder alimentatie. U dient hier samen dus ook afspraken over te maken.

Overige zaken
U dient ook na te denken hoe u omgaat met vakanties en verjaardagen. Soms kan het zijn dat ze net buiten uw dag of week vallen. Dus gezamenlijk moet u bereid zijn soms af te wijken van de afgesproken dagen. Als een van u beiden hier niet van wil afwijken, moet er een andere oplossing bedacht worden. Ook dient u na te denken hoe u samen wilt omgaan met de introductie van een eventuele nieuwe partner of verhuizing van een van beiden. Ook kunt u zaken als bedtijden of zakgeld vastleggen in het ouderschapsplan.

Opstellen ouderschapsplan
Een ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant bij scheidende echtparen met minderjarige kinderen. Als het plan ontbreekt, zal de rechter de scheiding niet bekrachtigen. Je komt het snelst tot een goed ouderschapsplan als je met een mediator om de tafel gaat en samen alle onderdelen doorloopt die erin moeten komen. Probeer samen naar de beste oplossingen te zoeken voor de kinderen. Dan boek je het beste en meest duurzame resultaat.

Bel direct 

Of email naar: contact@demediationshop.nl

Jody van Dodewaard

About Jody van Dodewaard