Bent u als werknemer twee jaar of langer in dienst en wil uw werkgever het dienstverband beëindigen of niet voort zetten? Dan heeft u in beginsel recht op een transitievergoeding. Dus ook als de overeenkomst voor bepaalde tijd met een totale looptijd van 2 jaar niet wordt verlengd.

Hoogte vergoeding

De transitievergoeding is in 2021 gelijk aan één derde van het loon per maand per gewerkt jaar. En een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd. De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt € 84.000 in 2021. Of een vergoeding ten hoogste gelijk aan het loon over 12 maanden, indien het jaarloon hoger is dan € 84.000.

Het komt erop neer dat, tenzij de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is, dus bijvoorbeeld ook de werknemer waarvoor met succes op basis van disfunctioneren een ontbinding van de arbeidsovereenkomst is verzocht in een procedure, recht heeft op deze transitievergoeding.

Let op dat een cao, sociaal plan of de individuele arbeidsovereenkomst een afwijkende regeling kan bevatten. Het is dus altijd aan te bevelen om in elke individueel geval juridisch advies in te winnen bij een deskundige op het gebied van arbeidsconflicten.

 

Jody van Dodewaard

About Jody van Dodewaard