De huidige pensioenverdeling bij echtscheiding gaat op de schop. De standaardmethode van verevening maakt in 2021 plaats voor conversie. Hierdoor zijn ex-partners niet meer levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden. De conversie wordt automatisch uitgevoerd, tenzij tijdig afwijkende afspraken worden gemeld. Het bijzonder partnerpensioen wordt beperkt tot de huwelijkse periode.

Pensioenverevening

Als een huwelijk eindigt door een echtscheiding heeft de partner die niet (of minder) gewerkt heeft geen (of minder) pensioenrechten opgebouwd en de vruchten van het pensioen van de partner zouden dan niet door hem of haar genoten worden. Om deze dreigende onrechtvaardigheid tegen te gaan heeft de wetgever bepaald dat bij scheiding pensioenverevening moet plaatsvinden. Ieder van de echtgenoten heeft door deze regeling recht op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten.

Conversie

De standaardmanier van het verdelen van pensioen bij scheiding. Bij conversie wordt de pensioenband tussen de ex-partners definitief verbroken. De ex-partner krijgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, die voor de uitbetaling niet langer afhankelijk is van het in leven zijn van de verdelingsplichtige. De pensioenuitvoerder informeert automatisch beide ex-partners over de conversie. Als zij niet binnen zes maanden afwijkende afspraken bekend hebben gemaakt aan de uitvoerder, voert de uitvoerder de conversie door. Als er geen uitbetaling is geregeld via de pensioenuitvoerder(s) moet de verdelingsgerechtigde, na pensioendatum van de verdelingsplichtige, bij de verdelingsplichtige aankloppen.

Bijzonder partnerpensioen

De periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt afgesplitst wordt beperkt tot de huwelijkse periode. Momenteel is de voor-huwelijkse periode ook een onderdeel van de berekening van het bijzonder partnerpensioen; daar komt dus straks een einde aan.

beheerder

About beheerder