Aandachtspunten Ouderschapsplan Zorgverdeling

 • Wie zorgde er tijdens huwelijk of samenwoning op welke dagen voor de kinderen?

Hoe wilt u dat in de toekomst verdelen? Bedenk dat er meer mogelijkheden zijn dan om het weekend of week op/week af, bijvoorbeeld een of meer vaste doordeweekse dagen bij ieder van de ouders.

 • Bij wie zijn de kinderen in de vakanties? Wanneer wordt het jaarlijks rooster gemaakt?
 • Hoe flexibel wilt u beiden zijn in de naleving van de zorgregeling? Ruilen van dagen?
 •  Is er extra buitenschoolse opvang of oppas nodig?
 • Regeling van de wisselmomenten: vervoer van kinderen en spullen?
 • Afspraken over het stimuleren van het huiswerk?
 • Afspraken over clubjes die zich uitstrekken over het verblijf bij de andere ouder?
 • Afspraken over verhuizing?

Communicatie

 • Hoe vaak en hoe heeft u overleg met elkaar over de kinderen?
 • Hoe wordt een schoolkeuze gemaakt? Worden schoolactiviteiten en ouderavonden samen bezocht of apart? Afspraken over het doorgeven van schoolinformatie
 • Wanneer en hoe bespreekt u met de kinderen de scheiding en een voorstel voor de zorgregeling?
 • Hoe kunt u samen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden tijdens de echtscheiding?
 • Welke afspraken wilt u maken om toekomstige meningsverschillen op te lossen?

Financiën

 • Hoe is de verdeling van de kosten van de kinderen? Welke kosten vallen onder de verdeling?

Kinderalimentatie?

Wordt er gespaard voor de studie? Kinderbijslag gaat naar wie? Andere toelagen zoals het kindgebonden Budget?

 • Hoe gaat u om met zakgeld? Kleedgeld? Cadeautjes?

Overig

 • Wilt u bepaalde afspraken maken over specifieke medische zorg, religie, waarden en normen.
 • Wilt u bepaalde taken verdelen, zoals kleding kopen, tandarts, kapper, enz.?
 • Hoe en bij wie worden de verjaardagen van de kinderen gevierd?
 • Zijn er nog andere afspraken van belang?

Bel direct 

Of email naar: contact@demediationshop.nl

Jody van Dodewaard

About Jody van Dodewaard